Điểm ứng dụng của ứng dụng bán hàng cộng với đặt phòng trang web cửa hàng trực tuyến


Điểm ứng dụng của ứng dụng bán hàng cộng với đặt phòng trang web cửa hàng trực tuyến, Một hệ thống web hiện đại cho nhu cầu cửa hàng của bạn, được trang bị cửa hàng trực tuyến cộng với ứng dụng thu ngân bán hàng, giúp khách truy cập và khách hàng dễ dàng liên hệ trực tiếp với trang web của cửa hàng. Ứng dụng máy tính tiền được tích hợp trực tiếp với cửa hàng trực tuyến của bạn, tính di động kế toán hoàn hảo.

ứng dụng
ứng dụng

Trang web cửa hàng trực tuyến


CỬA HÀNG CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - Ứng dụng cửa hàng trực tuyến với trang web cửa hàng trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng đặt hàng trực tuyến theo thời gian thực bao gồm thực hiện giao dịch dễ dàng hơn và đẩy nhanh quá trình đặt hàng để đặt hàng trực tiếp qua trang web cửa hàng trực tuyến của bạn.

ỨNG DỤNG BÁN HÀNG TIỀN MẶT


Và nhu cầu xử lý khách hàng trực tiếp đến cửa hàng của bạn sau đó sử dụng ứng dụng thu ngân được tích hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn. Cửa hàng trực tuyến của bạn ngày càng di động hơn trong việc đặt hàng và xử lý các giao dịch thu ngân nhanh hơn với ứng dụng thu ngân.

ứng dụng
ứng dụng

TẤT CẢ BÁO CÁO CHI TIẾT


báo cáo chi tiết tích hợp cả thông qua cửa hàng trực tuyến của bạn và thông qua ứng dụng thu ngân trong hoạt động của nó, giúp dễ dàng kiểm tra quản lý hàng tồn kho để kiểm tra doanh thu của cửa hàng và chi tiết doanh thu thu nhập của bạn.

ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN + CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN


Đây là kỷ nguyên hiện đại của các ứng dụng web dựa trên công nghệ trực tuyến thời gian thực giúp dễ dàng kiểm tra quản lý hàng tồn kho, bán hàng qua ứng dụng thu ngân, chấp nhận đơn đặt hàng qua cửa hàng trực tuyến, để cập nhật blog và sản phẩm trên trang web của bạn trong một cửa hàng trực tuyến tích hợp duy nhất đăng chi tiết ứng dụng cho bạn sử dụng, hãy chuẩn bị ngay bây giờ khi thế giới nằm trong tầm tay của bạn.

ứng dụng

Về mesinkasir.asia


mesinkasir.asia là một trang web trực tuyến cung cấp nhu cầu cho các ứng dụng thu ngân, ứng dụng lưu trữ, ứng dụng nhà hàng, ứng dụng kinh doanh và thiết kế trang web.


Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Whatsapp gọi  Sent Email