point of sale app online vietnam

tiêu chuẩn

 • 1 Ứng dụng trực tuyến
 • 1 cơ sở dữ liệu trực tuyến
 • 1 trang web + tên miền
 • Dịch vụ trợ giúp

₫.2.400.000
/ Years

Kinh doanh

 • 1 Ứng dụng trực tuyến
 • Multi Outlet Pos App or Online Shop / Resto App
 • 1 cơ sở dữ liệu trực tuyến
 • 1 trang web blog + tên miền
 • 1 cửa hàng trực tuyến
 • 1 trang web + tên miền
 • Dịch vụ trợ giúp

₫.3.805.000
/ Years

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB SÁNG TẠO

BLOGGER

 • Blogger platform
 • Landing page design
 • Free domain name
 • Bonus 1 video marketing promo
 • ₫.1.650.000
  / Years

  CMS WEB

 • CMS Dynamic platform
 • Flat File CMS PLatform
 • Landing page design
 • Free domain name
 • Bonus 1 video marketing promo
 • ₫.2.550.000
  / Years

  ONLINE SHOP

 • CMS Dynamic platform
 • Landing page design
 • Web + Blog features
 • Online shop features
 • Free domain name
 • Bonus 1 video marketing promo
 • ₫.3.805.000
  / Years

  MODERN WEB

 • Laravel Platform
 • Jekyll Platform
 • Gatsby JS platform
 • Landing page design
 • Free domain name
 • Bonus 1 video marketing promo
 • ₫.2.805.000
  / Years

  Cách đặt hàng và thanh toán

  bạn có thể đặt hàng với chuyển tiền trực tuyến

  donation source codedonation source code

  BANK CENTRAL ASIA
  ACCOUNT NO : 0181884109
  ACCOUNT NAME : Suci Chanifah
  IBAN/SWIFT CODE : CENAIDJA

  Bạn có thể xác nhận bằng giao dịch chụp màn hình và số tham chiếu.
  Liên lạc với chúng tôi
  Whatsapp NowSent Email

  Về mesinkasir.asia


  mesinkasir.asia là một trang web trực tuyến cung cấp nhu cầu cho các ứng dụng thu ngân, ứng dụng lưu trữ, ứng dụng nhà hàng, ứng dụng kinh doanh và thiết kế trang web.


  Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

  Whatsapp gọi  Sent Email